Cafetaria-administratiekantoor informeert u over... 
ff

 DE HORECA-CAO GELDT NIET MEER, HOE NU VERDER ?

De Horeca cao 2012-2013 (hierna: ‘cao’) is op 31 maart 2014 geëindigd. De onderhandelingen tussen de Koninklijke Horeca Nederland en vakbonden voor een nieuwe cao gaan niet bepaald soepel (zie nieuwsberichten FNV en KHN), dus op dit moment geldt er geen cao in de horeca. Hoe nu verder?

 Horeca CAO

Lopende arbeidscontracten in vaste dienst
Voor lopende vaste arbeidscontracten heeft de cao nawerking. Voor deze werknemers blijft de cao daarom gelden.

 

Lopende arbeidscontracten voor bepaalde tijd
Voor deze werknemers blijft de horeca cao ook gelden, tot het contract moet worden verlengd. Op dat moment moet u een nieuw contract afspreken.

 

Nieuwe arbeidscontracten
Koninklijke Horeca Nederland heeft een Arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld (zie de bijlage). Dit is bedoeld als overgang naar een nieuwe cao. KHN raadt de horeca aan dit reglement te gebruiken voor nieuwe arbeidscontracten, maar u bent dit dus niet verplicht.

 

Wet Werk en Zekerheid
Er gaat veel veranderen in het ontslagrecht en flexwerkers krijgen meer rechten. De meeste wijzigingen gaan in per 1 juli 2015, maar een aantal wijzigingen voor flexwerkers (0-uren contracten) gaan waarschijnlijk al in per 1 juli 2014. Belangrijkste wijzigingen:

  1. Aanzegtermijn: als u een contract van 6 maanden of langer NIET wilt verlengen moet u dit minimaal 1 maand van tevoren aan de werknemer laten weten (doe dit per aangetekende brief of laat de werknemer tekenen). Bent u hiermee te laat dan moet u minimaal als ‘straf’ maximaal 1 maandloon als schadevergoeding betalen. Hou hier rekening mee in uw personeelsbeleid.

  2. U kunt vanaf 1 juli 2014 nog maximaal 6 maanden afwijken van het principe geen werk geen loon in de arbeidsovereenkomst. Daarna zou de werknemer loondoorbetaling van een gemiddeld aantal gewerkte uren kunnen eisen.

  3. Proeftijd: in contracten van 6 maanden of korter kan geen proeftijd meer worden afgesproken.

In het KHN Arbeidsvoorwaardenreglement en de nieuwe KHN-modelcontracten is al rekening gehouden met deze nieuwe regels, dus dat is erg handig.

Gaat u een nieuwe werknemer aannemen of een tijdelijk contract verlengen? Dan kunt u Uw-administratiekantoor vragen een goede arbeidsovereenkomst te maken die voldoet aan de nieuwe regels.

 


Koninklijke Horeca NederlandAdvies

Bekijk het arbeidsvoorwaardenreglement. In de bijlage zit een handig overzicht van de belangrijkste wijzigingen. In het algemeen adviseert Uw-administratiekantoor u voor nieuwe arbeidscontracten dit reglement te gaan gebruiken. Wilt u liever iets anders afspreken, overleg dan even met ons.

De volgende nieuwsbrief gaat over: Scannen en weggooien?

 

 

Copyright 2014 Cafetaria-Administratiekantoor All rights reserved. 
U kent HAAK V.O.F. of een afgeleide hiervan...

Our mailing address is:
Cafetaria-Administratiekantoor
Rondven 73
Maarheeze NB 6026 PX
Netherlands